Mercurion Automatisering 

Sinds 1991 is Piet van Liempt als zelfstandig dienstverlener onder de firmanaam “Mercurion” actief op het gebied van automatiseringsopleidingen en de ontwikkeling van applicaties en databasemodellen.

In het algemeen functioneert Mercurion als eenmansbedrijf; incidenteel wordt gebruik gemaakt van ingehuurde free-lance krachten wanneer de werkzaamheden dit vereisen.

Ruime ervaring is opgedaan in het verzorgen van instructie aan gebruikers en applicatie-ontwikkelaars op beginners- en gevorderdenniveau in MS Access, MS Excel, Visual Basic, etc.
Daarnaast in de ontwikkeling van (gebruikers)modellen, m.n. in MS Access, naargelang de specifieke vragen en wensen die de opdrachtgever aangeeft.
Kijk onder de knop “Projecten” voor meer informatie over reeds ontwikkelde softwareproducten.

 

Mercurion
drs. P.M.J. van Liempt
Gravenborch 32
3992 CC Houten
Inschrijvingsnummer KvK Utrecht 30102755
Algemene voorwaarden gedeponeerd onder nr. 362/2001  bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht